مقالات

آمار واطلاعات

مناقصه و مزایده

 

گالری

آخرین اخبار

1397/09/17

در راستاي افزايش معلومات علمي و آشنايي با تجهيزات و فرآيند توليد برق، طي هماهنگي بعمل آمده، دانشجويان دانشگاه هاي شهر ري و صنعتي شريف از... ادامه

1397/09/17

طبق تقويم آموزشي و برنامه ريزي هاي صورت گرفته قبلي، كلاس مديريت استرس ويژه مديران پايه و مياني شركت برگزار گرديد.

1397/09/17

به مناسبت گراميداشت روز و هفته بسيج برنامه هاي فرهنگي و ورزشي از قبيل تقدير از بسيجيان نمونه سال گذشته و مراسم زيارت عاشورا، مولودي... ادامه

1397/09/06

طي هماهنگي هاي بعمل آمده و در راستاي آشنايي دانشجويان و هنرجويان با روند كار نيروگاه و تجهيزات داخلي آن و مشاهده مباحث درسي در واقعيت... ادامه

خبرنامه شماره يازده HSE

خبرنامه شماره ده HSE

خبرنامه شماره نه HSE

خبرنامه شماره هشت HSE

خبرنامه شماره هفت HSE

خبرنامه شماره شش HSE

خبرنامه شماره پنج HSE

خبرنامه شماره چهار HSE

خبرنامه شماره سه HSE

خبرنامه شماره دو HSE

صفحه‌ها

 

 

 

شرکت مدیریت تولید برق بعثت

BESAT POWER PLANT
 

نیروگاه روی نقشه