01

مقالات

آمار واطلاعات

مناقصه و مزایده

 

گالری

1398/06/11

با نصب برزنت های ضد اسیدو اشعه UV بروی حوضچه های خنک کن نیروگاه بعثت، موجب اصلاح بسیاری از موارد ذیل گردید.

1398/06/04

طرح تفکیک زباله از مبدا در نیروگاه برق بعثت از ابتدای سال ۱۳۹۸ در حال اجراست... ادامه

1398/05/27

کارشناسان ومتخصصین نیروگاه بعثت موفق به کاهش چشمگیر مصرف هیدروژن درنیروگاه گردیدند.

1398/05/19

بازدید کارآموزان از روند تنظیم سطح  باتری های 125 ولت نیروگاه بعثت انجام شد

 

 

 

شرکت مدیریت تولید برق بعثت

BESAT POWER PLANT
 

نیروگاه روی نقشه