مقالات

آمار واطلاعات

مناقصه و مزایده

 

گالری

1400/02/16

تقدیر و قدردانی مدیران و معاونین نیروگاه از کارگران نمونه در سال ۱۳۹۹

1400/02/13

نخستین روتور توربین بخار ساخت ایران با همت، تلاش و دانش متخصصان ایرانی نهضت ساخت داخل در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زداییها

1400/02/13

کارکنان و مدیریت نیروگاه برق بعثت در سال  99  تاخت و تاز کرونا با همکاری وهمدلی علاوه بر انجام تعمیرات اساسی ...

1400/02/13

بازدید شبانه مقام عالی وزارت نیرو و جمعی از مدیران برق حرارتی از نیروگاه برق بعثت

 

 

 

شرکت مدیریت تولید برق بعثت

BESAT POWER PLANT
 

نیروگاه روی نقشه