مقالات

آمار واطلاعات

مناقصه و مزایده

 

گالری

1400/09/12

حضور سرکار خانم دکتر اعظم نوفرستی استاد یار دانشگاه تهران در راستای سلامت روان خانواده در نیروگاه برق بعثت

1400/09/09

برگزاری ویدئوکنفرانس نشست فرماندهان و اعضای شورای پایگاه های بسیج نیروگاهی تحت پوشش شرکت نیروی برق حرارتی و تقدیر از بسیجیان نمونه

1400/09/07

برگزاری مسابقه تنیس روی میز به مناسبت هفته بسیج با میزبانی شرکت مدیریت تولید برق بعثت

1400/08/19

مانور تمرینی و آموزشی کار با کپسولهای آتش نشانی به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در نیروگاه برق بعثت

 

 

 

شرکت مدیریت تولید برق بعثت

BESAT POWER PLANT
 

نیروگاه روی نقشه