مقالات

آمار واطلاعات

مناقصه و مزایده

 

گالری

1398/08/11

در پی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی بازدید معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از غرفه بسیج مهندسین برق حرارتی انجام شد

1398/08/11

گزارش تصویری از سومین روز نمایشکاه بین المللی صنعت برق ایران

1398/08/10

نوزهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران  در نمایشگاه دائمی تهران در حال برگزاری می باشد

1398/08/04

تعویض نردبانی واحد 2 بخار با همت پرسنل شرکت مدیریت تولید برق بعثت انجام شد.

 

 

 

شرکت مدیریت تولید برق بعثت

BESAT POWER PLANT
 

نیروگاه روی نقشه