اولویتهای تحقیقات

پیغام خطا

  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference_behavior_example. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).

اولویتهای تحقیقاتی سال 1397

1.    مطالعه فنی و اقتصادی جایگزینی برج خنک کن تر نیروگاه با برج خشک

2.    طراحی و ساخت فیلتر گازهای خروجی دودکش نیروگاه بعثت

3.    طراحی و اجرای سیستم مشعل گرمکن(Warm Up) گازسوز جایگزین سیستم گازوییل سوز فعلی

4.    طراحی و ساخت سایلنسر مافلر جهت اژکتورها و سیفتی ولوهای نیروگاه بعثت