برگزاري مانور خنثي سازي گاز كلر

به مناسبت هفته مديريت بحران و پدافند غير عامل روز چهار شنبه بيست و چهارم آبان 96 برنامه مانور مشترك نيروگاه و ايستگاه 13 آتش نشاني و واحد هزمت سازمان آتش نشاني با موضوع و سناريوي اطفاي نشت گاز كلر از كپسول 800 كيلوگرمي مورد استفاده در سايت كلر زني نيروگاه برگزار گرديد.

اين مانور رأس ساعت 9:30 روز چهارشنبه با اعلام نشتي گاز كلر از طرف واحد شيمي و بهره برداري آغاز شد. بلافاصله نفرات واحد ايمني و آتش نشاني با تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز و خودرو هاي آتش نشاني به محل مراجعه نمودند و حريم نشت گاز را با نواركشي مشخص نموده و با همكاري واحد حراست ساختمان هاي مجاور را كه احتمال نشر گاز و مسموميت ساكنان آنها مي رفت، تخليه نمودند و با اعلام مستمر وضعيت فوق العاده، تذكر هاي لازم جهت عدم ورود افراد غير مسئول به منطقه حريم نواركشي شده داده شد. در ادامه با استفاده از شيلنگ هاي آتش نشاني و هيدرانت هاي موجود در محوطه از سه جهت آب پاشي محوطه كلر زني را آغاز كردند. از آنجا كه گاز كلر نسبت به هوا سنگين است اين آب پاشي به دفع كلر منتشر شده در محل و كنترل انتشار آن به ساير نقاط نيروگاه كمك مي نمايد. در اين حادثه دو نفر از همكاران كه در زمان هاي اوليه نشت گاز در محل بودند به علت تنفس گاز كلر دچار مسموميت شدند كه بلافاصله به درمانگاه نيروگاه اعلام و بوسيله آمبولانس نيروگاه به درمانگاه اعزام شدند. به موازات اين اقدامات اوليه، ايستگاه 13 آتش نشاني و واحد هزمت سازمان آتش نشاني را در جريان اين حادثه قرارداده و فراخوان نمودند.

در حاشيه اين مانور و در ساعت 9:40 صبح، اعلام وقوع حريق و آتش سوزي در اطراف مخزن سوخت واقع در ضلع شمال شرقي نيروگاه دريافت شد و بخشي از نفرات عملياتي به همراه خودروهاي آتش نشاني به محل مراجعه نمودند و پس از اطفاي حريق مجدداً به محل اطفاي نشت كلر بازگشتند.

نفرات سازمان آتش نشاني ساعت 10 وارد نيروگاه شدند و پس از بررسي ابعاد حادثه، عمليات مهار و كنترل نشت گاز كلر را آغاز كردند. با استفاده از گپ هاي مخصوصي، محل نشت گاز از والو كپسول كلر را با نصب گپ روي آن، آب بند و ايزوله نمودند و بدينوسيله نشت گاز از كپسول را تحت كنترل در آوردند. در نهايت كپسول را در حوضچه آب آهك رها كرده و درب اتاقك كلر زني را بستند. بدين ترتيب عمليات مورد نياز براي مهار نشت كلر در فضاي نيروگاه به اتمام رسيد. پس از اطمينان از كنترل بحران و اعلام وضعيت عادي در نيروگاه ، در ساعت 11:30 نيروهاي سازمان آتش نشاني از نيروگاه خارج شدند.

پس از اين عمليات، فرآيند خنثي سازي گاز كلر با استفاده از دو سيستم موازي و مكمل موجود در سايت كلر زني نيروگاه (سيستم حوضچه آب آهك خنثي سازي كلر و سيستم خودكار خنثي ساز كلر) آغاز گرديد. اين فرآيند تا تخليه كامل كپسول كلر و خنثي سازي گاز موجود در آن ادامه يافت و بسته به ميزان كلر موجود در كپسول آسيب ديده، ممكن بود از چند ساعت تا چند روز ادامه داشته باشد. بديهي است اين فرآيند بايستي دايماً تحت كنترل باشد . پس از خنثي سازي كامل گاز كلر موجود در كپسول ، مي توان كپسول را از حوضچه آب آهك خارج نمود.

در پايان و ساعت 13:30 همان روز جلسه بررسي عملكرد مانور با حضور مديريت عامل، معاونت هاي توليد و تعميرات و نگهداري، مديران امور شيمي، دفتر حراست و روابط عمومي، مهندس شيفت شيمي، كارشناس ايمني و مديريت بحران و تكنسين مسئول ايمني و آتش نشاني در محل دفتر امور HSE تشكيل و نقاط قوت و ضعف مشاهده شده در مراحل مانور، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 30. آبان 1396