ارسال اولين محموله كمك هاي غيرنقدي به زلزله زدگان غرب كشور

اولين محموله كمك هاي غيرنقدي جهت ياري رساني به هموطنان زلزله زده استان كرمانشاه روز چهارشنبه مورخ 96/8/24 ارسال گرديد.

اين كمك ها شامل 100 عدد پتو، 1008 عدد قوطي كنسرو تن ماهي، 1008 عدد قوطي كنسرو لوبيا و 2000 عدد نان بوده كه توسط همكاران اين شركت به مسئولين جمع آوري كمك ها به زلزله زدگان استان كرمانشاه تحويل داده شد.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 27. آبان 1396