بازديد دانش آموزان دبستان دخترانه شهيد گمنام از نيروگاه بعثت

پیغام خطا

  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference_behavior_example. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).

دانش آموزان دختر مقاطع چهارم و پنجم دبستان شهيد گمنام از نيروگاه بعثت بازديد كردند.

در اين بازديد 150 نفري كه در دو نوبت برگزار و بيشتر جنبه علمي - پژوهشي داشت، با هماهنگي بعمل آمده با همكاران محترم حراست، ايمني و آتش نشاني و توليد، همچنين آشنايي دانش آموزان با نكات ايمني و فرآيند توليد برق و تجهيزات داخلي از جمله توربين، بويلر و برج هاي خنك كن و پست، از نزديك شاهد شرايط سخت توليد برق بوده و با ابراز رضايت كامل و خرسندي از اين بازديد، آن را زمينه اي براي الگوي مصرف بهينه برق و جلوگيري از اسراف ذكر كردند.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 21. آبان 1396