صعود گروه كوهنوردي شركت به قله هاي علم كوه و بندعيش

پیغام خطا

  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference_behavior_example. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).

همزمان با عيد سعيد قربان، آقاي احمد سلطاني راد به اتفاق گروه كوهنوردي وزارت نيرو، در صعودي مشترك، موفق به فتح قله 4850 متري علم كوه مربوط به منطقه تخت سليمان شهرستان كلاردشت استان مازندران شدند. همچنين گروه کوهنوردي نيروگاه متشکل از آقايان احمد سلطاني راد، داود سرروي، رضا منطقي، بهزاد علي عباس نژاد و حسين قهرماني به قله 2800 متري بند عيش صعود كردند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396