خونگيري از همكاران داوطلب اهداء خون

با هماهنگي بعمل آمده و استقرار تيم خونگيري سيار سازمان انتقال خون استان تهران، همكاران داوطلب شركت با در دست داشتن كارت ملي خود، نسبت به اهداء خون اقدام و در اين امر خير و خداپسندانه شركت كردند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396