هموطن گرامی...

تلاشگران نیروگاه‌های حرارتی در شرایط سخت و طاقت فرسا، نهایت تلاش خود را در جهت تولید پایدار و مستمر انرژی حیاتی برق بکار می‌گیرند تا بتوانند شاهد آسایش و رفاه حال هموطنان، پویایی صنایع و تامین برق مورد نیاز دستگاههای خدمت رسان باشند.

بیاییم با صرفه جویی در مصرف این انرژی در تامین آسایش هموطنان سهیم باشیم.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 17. تير 1403