حضور بانوان بسيجي شاغل نيروگاه در تپه نورالشهدا

اردوي فرهنگي، ورزشي و زيارتي بانوان بسيجي شركت به مناسبت هفته عفاف و حجاب در تپه نورالشهداي كلكچال برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 4. مرداد 1396