واحد شماره یک بخار نیروگاه بعثت به مدار تولید بازگشت

معاون مهندسی نیروگاه برق بعثت جناب مهندس میر عایدینی با اعلام این خبر افزود:این واحد که طبق برنامه زمانبندی و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران از روز ۱۸ مهرماه به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی از مدار خارج شده بود پس از ۱۱ روز فعالیت بی وقفه تعمیراتی مجددا به مدار تولید بازگشت.

سید مجتبی میر عابدینی در این خصوص گفت: دراین واحد فعالیتهای مختلفی به شرح زیر بر روی تجهیزات واحد صورت گرفت: 

رفع اشکالهای برجهای خنک کن و تمیز کاری آنها، تست و رفع اشکال لوله های کندانسور، رفع اشکال سیستم های الکتریکی و ابزار دقیق و انجام سرویسهای لازمه، آزمون و اندازه گیری پارا مترهای دینامیکی سیستم تحریک، سرویس ژنراتور، سرویس اواپراتور، رفع اشکالات ایر هیترها

گفتنی است نیروگاه برق بعثت با دارا بودن سه واحد بخار و برخورداری از نیروی انسانی کار آزموده، نقش موثری در پایداری برق پایتخت و خدمت رسانی در نظام انرژی این مرز وبوم دارد.

تاریخ درج خبر: 
جمعه, 30. مهر 1400