بازدید علمی از نیروگاه برق بعثت

بازدید معاونت علمی پژوهشی پایگاه مقاومت بسیج کربلا حوزه ۲۵۳ شهید بروجردی 

بازدید معاونت علمی پژوهشی پایگاه مقاومت بسیج کربلا حوزه ۲۵۳ شهید بروجردی ( ناحیه شهید بروجردی ) از واحد بهره برداری وپست ۶۳ کیلوولت و توضیحات و پاسخ دهی مهندسین بهره برداری به سوالات بازدید کنندگان

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 18. خرداد 1400