روز ارتباطات و روابط عمومی

آقای مهندس شیخ رئیس محترم هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت در پیامی روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی را تبریک عرض نموده واز مسئول محترم روابط عمومی آقای محمد کامیار تقدیر گردید.

در متن این پیام آمده است:

27 اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات و هقته بزرگداشت روابط عمومی را به تمامی همکاران صدوق و تلاشگر در سراسر کشور که در حیطه روابط عمومی وارتباطات فعالیت می کنند ، تبریک می گویم.

دنیای امروز عصر ارتباطات و اطلاعات است ودر این دهکده جهانی، اطلاعات با سرعت وصف نشدنی در حال مبادله میباشد. امروزه قدرت در دست جوامعی قرار دارد که از نیرومندترین شبکه های ارتباطی وبه تبع آن بیشترین اطلاعات برخوردار باشند و این یک حقیقت انکار ناپذیر در تمدن کنونی جهان است.

در جهان امروز ارتباطات بین انسانها ارزش فزاینده پیدا کرده و به جایگاه اول تبدیل شده است. دیگر حاکمیت ماشین و فناوری به پایان رسیده است و به این جهت نقش روابط عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی آن در برقراری ارتباط خوب و مناسب با مخاطبان بسیار مهم است.

بدون تردید روابط عمومی به عنوان رکن اساسی نظام ارتباطی و اطلاع رسانی نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های آحاد جامعه، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی برعهده دارد و اکنون که اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع رسانی درهمه عرصه ها پیشتاز است برهمگان آشکار شده، نمی توان نقش آن را در پیشبرد اهداف یک نهاد یا سازمان، بهبود کیفی و کمی فعالیت ها و افزایش بهره وری از امکانات و نیروی انسانی نادیده گرفت.

در دنیای کنونی، نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان قابل توجه است. این بخش به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیت های حرفه ای، علمی و الکتریکی، از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.

اهمیت جایگاه روابط عمومی در دورانی که اطلاع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه ای که موفقیت سازمانها، ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیتهای تخصصی به نوعی با عملکرد روابط عمومی های آنها گره خورده است.

توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مسئولان با ذینفعان اقدام کند، بسیارحائز اهمیت است.

در واقع روابط عمومی به عنوان یک مفهوم و یک فعالیت، ارتباطی مستقیم با محیط هایی دارد که در آنها افکار عمومی بر فعالیت فعالان اجتماعی تاثیر گذار است و مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی از ارکان اصلی ان است.

در پایان بار دیگر این روز را به فعالان این عرصه در سراسر کشور بویژه همکارانم در روابط عمومی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون همگان را خواستارم.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 27. ارديبهشت 1400