تقدیر از کارگران نمونه در سال ۱۳۹۹

تقدیر و قدردانی مدیران و معاونین نیروگاه از کارگران نمونه در سال ۱۳۹۹

بمناسبت فرارسیدن روز جهانی کار و کارگر از کارگران نمونه در سال جاری توسط مدیران و معاونین نیروگاه تقدیر و قدر دانی گردید.

تاریخ درج خبر: 
پنجشنبه, 16. ارديبهشت 1400