کاشت 120 اصله نهال بمناسبت روز درختکاری

درشانزدهم اسفند ماه 1399تعداد 120 اصله نهال در محوطه داخلی نیروگاه، توسط مدیر عامل شرکت، مهندس مسعود شیخ به همراه معاونان ومدیران وجمعی از همکاران شرکت غرس شد.

در آیین روز درختکاری وبزرگداشت یاد وخاطره شهدا، مدیر عامل شرکت مهندس مسعود شیخ، به همراه معاونان ومدیران وجمعی از همکاران نیروگاه در اقدامی نمادین و با هدف کمک به حفظ محیط زیست و پاسداشت منابع طبیعی، تعداد 120 اصله نهال (مثر،غیرمثر) غرس کردند.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 12. ارديبهشت 1400