کاهش رشد میکرب و جلبک در برج های خنک کن

با نصب برزنت های ضد اسیدو اشعه UV بروی حوضچه های خنک کن نیروگاه بعثت، موجب اصلاح بسیاری از موارد ذیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعث: پیرو مطالعات، تحقیقات و بررسی های فنی توسط کارشناس مکانیک تاسیسات دفتر مهندسی طرح پوشش دهی و افزایش ارتفاع دیواره سطح حوضچه های آب گرم برج های خنک کن نیروگاه بعثت بوسیله پارچه های برزنتی ضد اسید و اشعه UV با حداقل هزینه نیروی انسانی و تجهیزاتی در تاریخ 1397/05/29 به اجرای نهایی رسید.

در پی اجرای این پروژه مواردی چون جلوگیری از ریزش مواد زائد به داخل حوضچه، توزیع یکنواخت آب، تبخیر بالای آب خصوصاً در فصل گرما، ایجاد جلبک، کاهش مصرف مواد شیمیایی، رشد میکروب، عدم پاشش آب به خارج از حوضچه، مدیریت مصرف آب و ایمن سازی حوضچه از خطرات جانی و مالی انجام شد.

قبل از انجام دادن این تحقیق حوضچه های واحد خنک کن توسط همکاران بصورت هفتگی تمیز می شدند، که بعد از گذشت یکسال از نصب پوشش بروی حوضچه شاهد عدم رشد و تولید جلبک بودیم که یکی دیگر از فواید این پروژه را می توان استفاده بهینه از نیروی انسانی نامبرد.

 

انتهای پیام/

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 11. شهريور 1398