تنظیم سطح آب باتری های 125 ولت نیروگاه بعثت

بازدید کارآموزان از روند تنظیم سطح  باتری های 125 ولت نیروگاه بعثت انجام شد

طبق گزارش کارشناس تعمیرات الکتریک ولتاژ قوی و حافظت نیروگاه بعثت تنظیم سطح باتری های 125 ولت توسط پرسنل تعمیرات الکتریک پس از بررسی دانستیه اسید با رعایت شرایط ایمنی و استفاده از لباس ضد اسید و پوشش مناسب جهت حفاظت صورت و همچنین بازدید کارآموزان نیروگاه از سیستم باتری خانه نیروگاه و فیدرهای اضطراری روشنایی و پمپ امرجنسی توربین و باتری شارژرهای نیروگاه انجام شد.

انتهای پیام/

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 19. مرداد 1398