برگزاری پنجمین جلسه کارگروه پدافند زیستی

این جلسه با حضور اعضاء این کارگروه به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق بعثت برگزار شد.

جلسه ماهیانه کارگروه پدافند زیستی، با موضوعات تهدیدات متصور در نیروگاه های حرارتی و همچنین ارزیابی ریسک های زیستی، به میزبانی نیروگاه بعثت برگزار و اعضاء این کارگروه از تجهیزات، واحدهای بخار، واحد استحصال co2 و سیستم مولتی اکسیدان بازدید بعمل آوردند.

انتهای پیام/

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 6. مرداد 1398