تيم كوهنوردي نيروگاه برق بعثت

صعود تيم كوهنوردي نيروگاه برق بعثت به قله  پهنه سار به ارتفاع 3375 متر واقع در منطقه البرز مرکزی و تهران

همزمان با ميلاد با سعادت مولي الموحدين حضرت اميرالمؤمنين(ع) تيم كوهنوردي نيروگاه برق بعثت موفق به صعود به قله پهنه سار به ارتفاع 3375 متر واقع در منطقه البرز مرکزی و تهران شدند.
اعضاي تيم صعودكننده: احمد سلطاني راد، علي اصغر عراقي پور، حسين قهرماني، مجيد بيات، اصغر سرلك، سيد رضا اسماعيلي، ابراهيم ملكي، رضا منطقي، محمدرضا گوهري، مرتضي چهرزاد، اميد تقوايي، محمد بيات، اميد ارزيتون، محمد هاشمي، مصطفي موسوي

 

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 28. فروردين 1396