01

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی بر تداوم تولید برق در نیروگاه بعثت تاکید کرد

محسن طرز طلب در جریان بازدید از نیروگاه بعثت از تلاش های صورت گرفته در رفع مشکلات ناشی ازسانحه آتش سوزی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعثت - مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از روند بازسازی پست و آمادگی واحدهای این نیروگاه ، خاطرنشان کرد : نیروگاه برق بعثت یکی از نیروگاه های پراهمیت در تامین برق کلانشهر تهران محسوب میشود و به همین دلیل می بایست تداوم تولید این واحدها را همواره مدنظر قرار گیرد.

در جریان این بازدید مسعود شیخ ، سرپرست شرکت مدیریت تولید برق بعثت درباره حادثه رخ داده در خصوص پست 63 کیلو ولت و علی عیسی پور، مدیرعامل شرکت تولید برق تهران در مورد نحوه شروع و اقدامات انجام شده در این باره توضیحاتی ارائه کردند.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 17. تير 1398