01

تقدير از كاركنان نمونه سال 97

مراسم روز جهاني كار و كارگر با تقدير 24 نفر از كاركنان نمونه سال 97 با حضور پرسنل شركت روز يكشنبه 98/2/15 در نمازخانه شركت برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 18. ارديبهشت 1398