پيام تبريك نوروزي مدير عامل شركت

مهندس سيدعليرضا موسوي، مديرعامل نيروگاه بعثت طي پيامي فرا رسيدن سال 1398 را تبريك گفتند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 7. فروردين 1398