01

واحد شماره دو نيروگاه بعثت پس از انجام تعميرات توربين با شبكه سراسري پارالل گرديد.

واحد شماره دو نيروگاه بعثت كه در تاريخ 1397/11/11 بعلت افزايش ويبره توربين خارج شده بود پس از انجام تعميرات توربين از تاريخ 1397/12/20 در ساعت 11:38 با شبكه پارالل گرديد.

به گفته مهندس موسوي مديرعامل نيروگاه، باتوجه به ساعت كاركرد توربين واحد مذكور و آنچه عمر بالاي توربين هاي واحدهاي نيروگاه بعثت موجب ايجاد حوادث گرديده، با افزايش ويبره در ياتاقانهاي توربين، واحد مذكور جهت بازديد و اطمينان بيشتر جهت آمادگي توليد در پيك تابستان 1398 خارج و پس از دمونتاژ كامل توربين آثاري مبني بر جدا شدن شرود روي دو استيج از پره هاي توربين مشاهده شد كه جهت تستهاي مكانيكي و اصلاح و نهايتا بالانس روتور اقدام گرديد .لازم بذكر است در خروج واحد مذكور علاوه بر انجام تعميرات توربين ، بطور همزمان ساير بخش هاي واحد در قسمت بويلر ، فن هاي هواي بويلر ، برجهاي خنك كن و نيز بخش هاي الكتريك و ابزار دقيق نيز فعاليت هاي پيشگيرانه انجام و نهايتا پس از خاتمه وانجام مراحل تست هاي مربوطه واحد دو در روز دوشنبه مورخ 20/12/97 با شبكه پاارلل گرديد .

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 22. اسفند 1397