مراسم روز درختكاري

تعداد 60 اصله نهال در محوطه داخلي نيروگاه توسط مديرعامل شركت، مهندس سيدعليرضا موسوي به همراه معاونان و مديران شركت غرس شد.

در آيين گراميداشت روز درختكاري و بزرگداشت ياد و خاطره شهدا، مديرعامل شركت مهندس سيدعليرضا موسوي، به همراه معاونان و مديران نيروگاه در اقدامي نمادين و با هدف كمك به حفظ محيط زيست و پاسداشت منابع طبيعي، تعداد 60 اصله نهال غرس كردند و به پاس زحمات و خدمات ارزنده پرسنل خدوم و زحمتكش فضاي سبز، با اهداي هدايا از ايشان تقدير و تشكر بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 21. فروردين 1396