احداث گلخانه

در راستاي حفظ محيط زيست و زيباسازي محوطه و جايگزيني با فضاي دپوي ضايعات شركت، با تلاش و همت همكاران محترم، احداث و بهره برداري از گلخانه بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 8. اسفند 1397