بازديد كارشناسان و متخصصين صنعت برق كشور عراق از نيروگاه بعثت

جهت آشنايي متخصصين و كارشناسان صنعت برق كشور همسايه عراق با تأسيسات و تجهيزات نيروگاهي كشور، همچنين توانمندي هاي فني و داخلي اين شركت هماهنگي بازديد اين عزيزان در روز سه شنبه 97/9/20 بعمل آمد.

در ابتداي اين بازديد كه با حضور بازديدكنندگان به همراه مديرعامل و مديران ارشد نيروگاه در سالن جلسات برگزار شد، مهندس موسوي مديرعامل شركت ضمن خوش آمدگويي به مهمانان، توضيحاتي در خصوص آشنايي با فرآيند عملكرد و تجهيزات داخلي شركت داشته و به تبادل نظرات و پاسخگويي به سوالات كارشناسان صنعت برق كشور عراق پرداختند و پس از پذيرايي، از سالن توليد، CO2 ، برج هاي خنك كننده و ... بازديد بعمل آوردند.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 25. آذر 1397