01

ايجاد خط Sip Trunk شركت به شماره 54843

بعد از اجراي موفقيت آميز سيستم تلفن داخلي شرکت (voip) در سال 96 ، برقراري خط sip trunk مخابرات و اتصال آن به سيستم voip شرکت در نيمه دوم سال 97 توسط قسمت IT با موفقيت انجام شد.

به گزارش همكار محترم جناب آقاي جمشيد مختاري كارشناس مسئول فن آوري اطلاعات و ارتباطات واحد مهندسي و برنامه ريزي، شركت مخابرات به تازگي شروع به اعطاي شماره 5 رقمي sip trunk به صورت يك طرفه كرده است و از مزاياي استفاده از آن مي توان به مواردي چون عدم استفاده از سخت افزار پرهزينه FXO، كيفيت صوتي بالاتر، هزينه پايين تر نسبت به خطوط E1، عدم نياز به سخت افزار براي برقراري ارتباط اشاره كرد. شركت مديريت توليد برق بعثت با كمك مخابرات Sip trunk را بر روي بستر زوج سيم مسي برقرار و با استفاده از سيستم Voip كه در سال 96 به بهره برداري رسيد ارتباط آن را برقرار كرده است. اين خط پنج رقمي 30 كاناله به صورت مستقيم با اين سيستم و هزينه اي بالغ بر 10 درصد مبلغ پيشنهادي شركت هاي خصوصي و با همت پرسنل اين شركت برقرار شده است.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 28. آبان 1397