حضور شركت مديريت توليد برق بعثت در هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران

هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران از روز جمعه 97/8/11 لغايت 97/8/14 با بازديد وزير محترم نيرو جناب آقاي اردكانيان و مديران ارشد ايشان از غرفه شركت مديريت توليد برق بعثت به همراه شركت هاي مديريت توليد برق سراسر كشور در قالب يك غرفه به نام برق حرارتي در كنار شركت هاي عرضه كننده قطعات و محصولات صنعت برق در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار گرديد. در اين غرفه شركت هاي مديريت توليد برق دستاوردها و قطعات ساخت داخل كه حاصل توانمندي هاي پرسنل خود مي باشد را به نمايش گذاشتند.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 19. آبان 1397