بدرقه گروه همركابان دوچرخه سواري امام رضا(ع)

مراسم بدرقه گروه همركابان دوچرخه سواري امام رضا(ع) اعزامي از شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان كه با شعار برق سرمايه ملي و با هدف ترويج فرهنگ دوچرخه سواري بين كاركنان دولت مسير شهر كاشان تا شهر مقدس مشهد را ركاب خواهند زد، روز چهارشنبه مورخ 97/7/11 برگزار و مديرعامل شركت ضمن ديدار و خيرمقدم به همكاران محترم شركت توزيع برق استان اصفهان براي اين عزيزان ( آقايان سجاد ايجادي، عليرضا دهقاني، مصطفي رضاييان، مهدي لباده، عباس عليدوست، علي دادايي، جعفر سلطانيان، محسن يزدان پناه ) در طول مسير آرزوي سلامتي و تندرستي كردند.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 17. مهر 1397