توديع و معارفه ائمه محترم جماعات قديم و جديد شركت

مراسم توديع و معارفه ائمه محترم جماعات روز يكشنبه مورخ 97/5/21 بعد از اقامه فريضه هاي ظهر و عصر برگزار گرديد. در اين مراسم جناب آقاي حجت الاسلام محسن اسلاميان كوپائي به عنوان امام جماعت جديد شركت معرفي و در ادامه از امام جماعت سابق شركت حجت الاسلام مهدي شبان جهت حضور چند ساله در جمع پرسنل شركت و قبول مسئوليت اقامه نماز ظهر تقدير و تشكر بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 17. مهر 1397