عيد سعيد فطر مبارك باد

عيد فطر است و دلم غرق تماشاست / ياد آن ماه عزيزي كه به حق اوج تمناست
سائل درگه عشقم كه اميد است بر آن / هرچه طالب شوم از او همان لحظه مهياست

عيد سعيد فطر، عيد عبد و بندگي، عيد ميهماني خدا، عيد مناجات هاي شبانه و راز و نياز به درگاه عبوديت بر شما همكاران گرامي و خانواده هاي محترم و گراميتان مبارك باد؛ ان شاءالله خداوند همه ما را در ادامه اين ماه پر بركت در جهت حفظ آنچه كسب شده محفوظ و ياري نمايد.

"روابط عمومي و شوراي فرهنگي شركت مديريت توليد برق بعثت"

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 23. خرداد 1397