اضافه شدن يك دستگاه آمبولانس جهت واحد درمانگاه

شركت مديريت توليد برق بعثت، در راستاي ارتقاء سطح ايمني و امداد و نجات و سلامتي كاركنان خود، نسبت به خريد و تهيه يك دستگاه آمبولانس كاملاً مجهز، مطابق آخرين استاندارد مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان جهت واحد درمانگاه اقدام نموده است.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 2. خرداد 1397
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.