ساخت و جايگزيني سيستم تحريک قديمي واحد يک نيروگاه بعثت، با تکيه بر توانمنديهاي داخل کشور

به منظور ارتقاء سيستم مذکور، طراحي و ساخت سيستم تحريک استاتيک بر اساس فناوريهاي نوين صنعت نيروگاهي و با بکارگيري امکانات مهندسي داخل کشورانجام شد.

سيستم تحريک قديمي نيروگاه از نوع ژنراتورDC کمپوند با جريان نامي 1000 آمپر و 250 ولت و تنظيم کننده ولتاژ (AVR) از نوع آمپلي‌داين مي‌باشد. با توجه به تکنولوژي قديمي، فرسودگي تجهيزات، عدم وجود قطعات يدکي اُريجينال، سابقه بريدن‌کوپل و خرابيهاي جعبه دنده کاهنده سرعت و ناپايداري AVR در شرايط اغتشاش شبکه، سيستم تحريک قديمي از قابليت‌ اطمينان مناسبي برخوردار نبوده و تاکنون چندين بار خروج واحدهاي اين نيروگاه از مدار را در پِي داشته‌ است.
به منظور ارتقاء سيستم مذكور، طراحي و ساخت سيستم تحريک استاتيک بر اساس فناوريهاي نوين صنعت نيروگاهي و با بکارگيري امکانات مهندسي داخل کشور انجام شد. تأمين تجهيزات و کالاهاي پروژه نيز از نوع مرغوب و در حد امکان از طريق شرکتهاي سازنده ايراني انجام شده است.
از ويژگيهاي اين سيستم مي‌توان به استفاده ازPLCهاي سري S7-400 زيمنس بصورت Hot Redundant، پياده‌سازي منطق کنترل و اينترلاکها، استفاده از ترانسفورمر تحريک ، دو پل تايريستوري Redundant و نصب HMI در اتاق فرمان اشاره نمود.
پس از اتمام فرآيند ساخت، تستهاي کارخانه‌اي، نصب و جايگزيني آن با سيستم قديمي واحد يک در بازه 10 روزه تعميرات دوره‌اي ، تستهاي سرد و گرم و راه‌اندازي آزمايشي آن در سايت انجام و واحد مذکور با موفقيت در مدار قرار گرفت.
ساخت و جايگزيني سيستم‌ تحريک استاتيک نيروگاه بعثت، علاوه بر صرفه‌جوئي مالي، داراي مزاياي ديگري از قبيل افزايش سهم تجهيزات نيروگاهي ساخت داخل و بهره‌گيري از ظرفيتهاي علمي- صنعتي کشور و همچنين افزايش رقابت بين شرکتهاي فروشنده در راستاي اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي وزارت نيرو مي‌باشد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 6. دى 1396