تقدير معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي از نيروگاه برق بعثت

نيروگاه برق بعثت در جمع شركت هاي برتر مديريت توليد برق كشور از نظر آمادگي توليد در تابستان سال 96 قرار گرفت.

نيروگاه برق بعثت موفق شد در تابستان سال 1396 در جمع شركت هاي برتر مديريت توليد برق كشور از نظر آمادگي توليد قرار گرفته و از سوي معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس فلاحتيان، مورد تقدير و تجليل قرار گرفت.

همچنين جناب آقاي مهندس سيدعليرضا موسوي، مديرعامل محترم نيروگاه بعثت، اين موفقيت را به كاركنان و مديران و معاونان شركت تبريك گفتند.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 6. آبان 1396
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.