صعود گروه كوهنوردي شركت به قله هاي علم كوه و بندعيش

همزمان با عيد سعيد قربان، آقاي احمد سلطاني راد به اتفاق گروه كوهنوردي وزارت نيرو، در صعودي مشترك، موفق به فتح قله 4850 متري علم كوه مربوط به منطقه تخت سليمان شهرستان كلاردشت استان مازندران شدند. همچنين گروه کوهنوردي نيروگاه متشکل از آقايان احمد سلطاني راد، داود سرروي، رضا منطقي، بهزاد علي عباس نژاد و حسين قهرماني به قله 2800 متري بند عيش صعود كردند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.