تقدير از پرسنل ايمني و آتش نشاني و افراد شاخص ايمني

به مناسبت گراميداشت روز ايمني و آتش نشاني، از همكاران خدوم و زحمتكش واحد ايمني و آتش نشاني  و افراد شاخص و نمونه ايمني كه در سال 95 در محيط كار به صورت مستمر از وسايل ايمني استفاده نموده اند تقدير و تجليل بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396