برگزاري جلسات عقيدتي - سياسي

جلسات عقيدتي - سياسي با دعوت از سخنرانان و حضور كاركنان شركت در محل نمازخانه نيروگاه برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396