قائم‌مقام و معاونان جدید شرکت برق حرارتی منصوب شدند

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با صدور حکمی مهران گلابکش را به عنوان معاون توسعه طرح‌ها و قائم‌مقام شرکت و محمد رمضانی را به عنوان معاون راهبری تولید این شرکت منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، عبدالرسول پیشاهنگ در مراسمی با تقدیر از خدمات ناصر اسکندری در مدت زمان تصدی معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی، با صدور حکمی محمد رمضانی را به عنوان معاون جدید راهبری تولید این شرکت منصوب کرد.
همچنین در این مراسم مدیرعامل برق حرارتی با تقدیر از خدمات محمد رمضانی در مدت زمان تصدی معاونت توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی، با صدور حکمی مهران گلابکش را به عنوان معاون جدید توسعه طرح‌ها و قائم‌مقام شرکت مادرتخصصی برق حرارتی منصوب کرد.
محمد رمضانی فارغ‌التحصیل برق قدرت دانشگاه تهران بوده و پیش از به عنوان مشاور معاون برق و انرژی وزیر نیرو و معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی مشغول به فعالیت بوده است.
مهران گلابکش نیز دارای مدرک کارشناسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه خوارزمی است که پیش از این به عنوان معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر، معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای تهران، مجري طرح‌هاي نیروگاهی شرکت برق حرارتی، مجري طرح‌هاي انتقال نيرو سازمان توسعه برق ایران و معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مشغول به فعالیت بوده است.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 21. خرداد 1403