بازدید مدیرعامل شرکت تولید برق منطقه‌ای مرکزی از نیروگاه برق بعثت

مهندس تقوی، مدیرعامل شرکت تولید برق منطقه‌ای مرکزی، با هدف بررسی بهینه سازی برج های خنک کن واحدهای نیروگاه بعثت و به منظور آماده سازی آنها برای پیک تابستان آتی همچنین  بازدید از وضعیت این برجها و فعالیتهای در دست انجام پروژه تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ و برنامه ریزی های صورت گرفته برای آماده سازی واحدها برای پیک تابستان ۱۴۰۳ ، در نیروگاه بعثت حضور یافتند.

در این بازدید که روز شنبه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ با همراهی مهندس شجاعی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت انجام شد، با حضور در بخشهای مختلف نیروگاه از فعالیتهای در حال انجام پروژه تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ ، برجهای خنک کن واحدها و مراحل تولید برق بازدید و از نزدیک با کارکنان نیروگاه دیدار نمود.

لازم بذکر مهندس تقوی، مدیرعامل شرکت تولید برق منطقه مرکزی، قبل از بازدیدهای امروز به جهت هماهنگی های لازم در تغییر و تحول پیمانکار بهره بردار گاز کربنیک CO2 در  نیروگاه بعثت حضور یافتند.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 30. آبان 1402