در راستای طرح اردوی راهیان پیشرفت و سفیران تولید برق

 دانش آموزان مجتمع آموزشی موعود به همراه مربیان آموزشی خود به منظور آگاهی و آشنایی بیشتر با فرآیند سخت تولید برق از واحدهای نیروگاه برق بعثت بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعثت، پنجشنبه هجدهم آبان ماه ۱۴۰۲، دانش آموزان پایه نهم مجتمع آموزشی موعود واقع در منطقه ۲ تهران از مجموعه نیروگاه حرارتی برق بعثت بازدید و ضمن گفتگو با کارشناسان نیروگاه با توانمندی ها و دستاوردهای این واحد تولیدی صنعتی آشنا شدند.

در این بازدید، مهندس آرش مهدی زاده رئیس شیفت بهره برداری نیروگاه، به منظور آشنایی دانش آموزان با فعالیت ها و رسالت نیروگاه و همچنین فرآیند پر زحمت تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه توضیحاتی ارائه نمودند.

در پایان دانش آموزان ضمن بازدید از تاسیسات نیروگاه بخار و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت همکاران و مراحل تولید برق نیز آشنا شدند.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 22. آبان 1402