انتقال تجربیات

برگزاری دوره های آموزشی شناخت مواد عایقی فشار قوی در نیروگاه برق بعثت

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعثت، با هماهنگی واحد آموزش نیروگاه، ۵ دوره آموزش شناخت مواد عایقی فشار قوی جهت آموزش مقدماتی عایق برای مدیران وکارشناسان بهره برداری، شیمی، تعمیرات و ایمنی توسط مدرس باتجربه و مجرب صنعت برق، دکتر غفوریان کارشناس الکتریک نیروگاه بعثت در ساختمان آموزش شرکت آغاز گردید.

این دوره ها در پنج گروه برگزار می گردد.

دوره ی گروه اول در تاریخ ۷ و ۲۴ مردادماه آغاز گردید، دوره گروه های بعدی براساس زمان بندی مشخص، طبق جدول زیر برگزار میگردد :

گروه دوم : ۸ و ۲۳ مردادماه

گروه سوم : ۱۴ و ۲۴ مردادماه

گروه چهارم : ۱۹ و ۲۵ مردادماه

گروه پنجم : ۱۱ و ۲۱ مردادماه

این دوره ها در راستای افزایش دانش فنی همکاران توسط واحد آموزش نیروگاه برنامه ریزی شده است.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 8. مرداد 1402