بازدید رؤسای گروه های آموزش و تحقیقات وزارت نیرو از دستاوردهای نیروگاه برق بعثت

با توجه به موقعیت  نیروگاه برق بعثت در زمینه ساخت داخل کردن تجهیزات، استفاده از شرکتهای دانش بنیان جهت ارتقاء سیستم قدیم، باز طراحی و ساخت داخل کردن قطعات و همچنین برگزاری موفق اردوهای برگزار شده راهیان پیشرفت در نیروگاه و بازتاب آن در سطح وزارت نیرو، روئسای گروه های آموزش و تحقیقات وزارت نیرو از نیروگاه باز دید بعمل آوردند.

در این بازدید نشست های تخصصی در زمینه رفع مشکلات نیروگاه و ریشه یابی مسائل و مشکلات در آیین نامه های ابلاغی و نظام نامه های آموزش و تحقیقات بررسی و همچنین با توجه به تدوین برنامه‌های راهیان پیشرفت و بازدیدهای تخصصی از مجموعه‌های صنعتی از تجربیات نیروگاه برق بعثت استفاده شد.

ضمناً، در این جلسه مقرر گردید جهت تدوین و تهیه برنامه‌های اشاره شده از مجموعه نیروگاه برق بعثت به عنوان مشاور استفاده شود.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 20. خرداد 1402