معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی نیروگاه برق بعثت منصوب شد

انتصاب معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی نیروگاه برق بعثت

خیراله شجاعی مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت با صدور ابلاغی، فرهاد کریمی را به عنوان معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی این شرکت منصوب کرد.

گفتنی است فرهاد کریمی پیش از این سابقه خدمت در شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی تحت عنوان معاون منابع انسانی ،  معاون مالی و پشتیبانی نیروگاههای نکا، لوشان و تعمیرات نیروگاهی ایران و عضویت در هیئت مدیره شرکت های مدیریت تولید برق نکاء و لوشان را در کارنامه خود دارد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 10. خرداد 1402