سختی کار نیروگاه برق بعثت در قاب برنامه چالشی شبکه نسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعثت ، با حضور عوامل و دست اندرکاران برنامه چهار شگفت انگیز در نیروگاه برق بعثت سختی کار در نیروگاهها به تصویر کشیده شد.

به نقل از تهیه کننده مجموعه چهار شگفت انگیز ، این برنامه برنده ای ندارد ولی بازنده میبایست در یک موقعیت کاری سخت و دشوار در یکی از صنایع کشور حضور یافته و در شرایط کاری شبیه سازی شده اقدام به فعالیت می نماید و این امر مجازاتی برای بازنده برنامه چهار شگفت انگیز میباشد  که در آن بازنده کارهای سختی که تقریبا" توسط افراد عادی جامعه قابل انجام نبوده و فقط افراد معدودی توانایی انجام آن کار را دارند می بایست انجام دهد .

این برنامه سراغ مشاغل و اتفاقات مختلف می رود و نیروگاههای تولید برق یکی از مهمترین صنایعی می باشد که تعداد زیادی مشاغل سخت را در خود جا داده است و  نیروگاه برق بعثت یکی از قدیمی ترین آنها می باشد.

تیم اجرایی این برنامه در نیروگاه برق بعثت سراغ دو فعالیت سخت و خطرناک تکنسین های نیروگاه رفته و نشان می دهند که تکنسین های شاغل در نیروگاه با چه سختی هایی دست و پنجه نرم می کنند و برای حفظ و استمرار  تولید برق چه کارهای طاقت فرسایی را انجام می دهند تا برق تولید تولید شده و به خانه های مردم شریف کشورمان برسد. اگر چه فعالیتهای به مراتب سخت تر و طاقت فرساتر در نیروگاه برق بعثت وجود دارد لیکن به دلیل محدودیتهای اجرا ، فیلم برداری و حضور دست اندرکاران برنامه در صحنه موجب انتخاب این دو کار ساده و راحتر گردید.

این برنامه بیشتر مورد توجه قشر جوان و نوجوان میباشد و از جاذبه های خاصی در بین طرفداران خود بهره مند میباشد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 9. خرداد 1402