کسب مقام برتر در پانزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

انتخاب مقاله همکاران نیروگاه بعثت به عنوان "تجربه برتر" در پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نگهداری و مدیریت و دارایی های فیزیکی

به گزارش از روابط عمومی نیروگاه: اعضای تیم تحقیقاتی این مقاله در  شرکت مدیریت تولید برق بعثت آقایان مهندس سیدمجتبی میرعابدینی معاونت محترم دفتر مهندسی، دکتر محمد غفوریان مختاری کارشناس الکتریک و مهندس سیدابوالفضل میرنظامی کارشناس مکانیک ، با ارائه مقاله تحت عنوان "حفظ و نگهداشت نیروگاه در اورهال‌ها با دیدگاه کاهش هزینه و ارائه مدل دوبعدی" موفق به کسب عنوان تجربه برتر پانزدهمین کنفرانس ملی و مهندسی نگهداری و مدیریت دارایی‌های فیزیکی شدند.

شایان ذکر است در راستای صیانت از دارایی های فیزیکی سازمان بعنوان یک از ارکان بقای سازمان میباشد،  این کنفرانس اهمیت و جایگاه بسیار قابل توجهی از جهت تبادل اندیشه میان دانشجویان و اساتید با فعالان شاغل در بخش‌های مختلف صنعتی از جمله صنایع خودروسازی، پتروشیمی و نیروگاهی داشت و تعامل سازنده با این کنفرانس و سایر مجامع علمی به طور حتم موجب رشد و شکوفایی صنعت کشور عزیزمان خواهد شد.

این مدل دو بعدی در صورت تکمیل شدن میتواند گره های زیادی از مشکلات صنعت تولید برق را برداشته و در جهت اعتلا و بالندگی این صنعت گام های موثری بردارد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 15. اسفند 1401