رئیس سازمان محیط زیست گفت: نیروگاه بعثت مازوت نمی سوزاند.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: مادر شهر تهران و اطراف آن، موضوع مازوت سوزی نداریم، زیرا نیروگاه بعثت مازوت نمی سوزاند.

به گزارش پایگاه خبری نیرو نیوز ، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آینده نزدیک خبرهای خوبی در بحث هوای پاک و فرآیند اجرایی آن خواهیم شنید. دولت و رئیس‌جمهور بر این موضوع تاکید دارند.

وی درباره اینکه آیا در تهران مازوت‌سوزی انجام می‌گیرد؟ عنوان کرد: ما در شهر تهران و اطراف آن، موضوع مازوت‌سوزی نداریم زیرا نیروگاه بعثت مازوت نمی‌سوزاند اما بحثی که در اینجا وجود دارد، بحث تراکم است و اتفاقی که افتاده بیش از حد توان شهر است که باید مدیریت شود. در قزوین مازوت‌سوزی می‌شود و در استان البرز هم این بحث اما در شهر تهران مازوت‌سوزی وجود ندارد.

رئیس سازمان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره اقدامات دولت درباره آلودگی هوا تصریح کرد: هفته قبل  پیرامون حمل و نقل عمومی تصمیمات خوبی گرفته شده و اعلام خواهد شد؛ درباره سوخت نیز در یکی-دو هفته آینده کار خوبی در اصفهان، اعتبار سنگینی در بحث سوخت و پالایشگاهی انجام گرفته است.

لینک مرتبط:

https://nironews.ir/?p=750970نیرو نیوز

تاریخ درج خبر: 
جمعه, 16. دى 1401