گردش علمی دانش آموزان از نیروگاه برق بعثت

گردش علمی دانش آموزان پایه پنجم و ششم دبستان دخترانه شهید گمنام خزانه بخارایی از نیروگاه برق بعثت

در راستای افزایش معلومات علمی و آشنایی دانش آموزان با فرآیندهای نیروگاهی و شرایط سخت تولید برق ،دانش آموزان دبستان شهید گمنام از تاسیسات نیروگاه بازدید کردند .در طول این گردش علمی، توسط متخصصین نیروگاه در خصوص کار سخت تولید برق و فرهنگ سازی مصرف بهینه ، ضرورت صرفه‌جویی در ساعات پیک، رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با لوازم برقی و رشته های تخصصی مرتبط با اشتغال در نیروگاه توضیحاتی داده شد . درانتهای بازدید ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات دانش آموزان و معلمان، با طرح سوال ، از دانش آموزان خواسته شد ، پاسخهای کتبی خود را برای نیروگاه ارسال نمایند تا به پاسخهای درست به قید قرعه به دو نفر جوایزی به رسم یادبود اهدا گردد.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 12. آذر 1401