بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهید گمنام از نیروگاه

بازدید علمی دانش آموزان پایه پنجم و ششم دبستان دخترانه شهید گمنام خزانه بخارایی از نیروگاه برق بعثت

طی هماهنگی های بعمل آمده در راستای افزایش معلومات علمی و آشنایی دانش آموزان با تجهیزات و فرآیند تولید برق، آشنایی با نکات ایمنی و فرآیند تولید برق و تجهیزات داخلی ازجمله توربین، بویلر، برجهای خنک کن و پست از نزدیک شاهد شرایط سخت تولید برق بوده و با ابراز رضایت کامل و خرسندی از این بازدید، آن را زمینه ای برای الگوی مصرف بهینه برق و جلو گیری از اسراف ذکر کردند.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 23. آبان 1401
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.