برگزاری جلسه انسجام بخشی مسئولین فرهنگی

جلسه انسجام بخشی مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق استان تهران در نیروگاه برق بعثت برگزار گردید.

سومین جلسه انسجام بخشی مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق استان تهران با حضور محترم حجت الا سلام والمسلمین حاج آقا مقدم و حجت الا سلام والمسلمین حاج آقا میر شریف و مسئولین شورای فرهنگی در مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ در نیروگاه برق بعثت برگزار گردید.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 16. آبان 1401