برگزاری ویدئو کنفرانس نشست فرماندهان و اعضای شورای پایگاه های بسیج نیروگاهی

برگزاری ویدئوکنفرانس نشست فرماندهان و اعضای شورای پایگاه های بسیج نیروگاهی تحت پوشش شرکت نیروی برق حرارتی و تقدیر از بسیجیان نمونه

 

در جلسه نشست فرماندهان و اعضای شورای پایگاه های بسیج نیروگاهی که بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج در شرکت مدیریت تولید برق بعثت برگزار گردید، جناب مهندس مسعود شیخ مدیرعامل شرکت با اهدا لوح تقدیر از بسیجیان نمونه در سال ۱۴۰۰  قدردانی کرد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 9. آذر 1400
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.